หจก.โปรเก้
53/544 ม.3 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ธ.ไทยพานิชย์ ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเก้
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 3282 324074
เลขที่ผู้เสียภาษี 01235 49008707